Bilişim Eğitimleri

Uzmanlık Eğitimleri

İş Çözümleri ve İş Analizi Eğitimleri

Uçtan Uca Uygulamalı İş & Sistem Analizi

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, bir analistin analiz çalışmalarına yaklaşımını tümden değiştirmek için tasarlanmıştır. Bu eğitimde, bir analistin bilmesi gereken tüm analiz ve modelleme tekniklerini uygulamalı olarak öğretilmekte ve eğitim sonrasında da kullanabileceği şablon, örnek ve kontrol listeleri oluşturması sağlanmaktadır. Bu sayede, tüm konuları anlamaktan öte; katılımcıların uygulamaya hazır şekilde içselleştirmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Giriş ve Tanışma

Eğitim Öncesi Durum Değerlendirme Sınavı

Analistin Misyonunu Anlamak

Analiz - Sistem - Kurumsal Ortamda Analiz Gereksinimi - İş Analizi - Sistem Analizi - Gereklilik Analizi - Gereklilik Kaynakları - İşletmelerin Anatomisi - Gereksinimin Anatomisi - Gereksinim Tipleri

Analistler İçin Temel Kavramlar

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Talepleri Anlamak - Bilgi Teknolojileri Projelerinin Anatomisi - Bilgi Teknolojileri Operasyonel Faaliyetlerinin Anatomisi - Müşteri, Paydaş ve İş Birimleri - Amaç ve Hedef Belirleyerek Çalışmanın Önemi - Risklerin Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri - Kısıtların Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri - Varsayımların Önemi ve Analiz Çalışmalarındaki Yeri - Yönetim Nedir ve Analistin Neleri Yönetmesi Gerekir? - Müşteriyi Yönetmek - Gereksinimleri Yönetmek - Yazılımcılar ile Çalışmak - Etkinlik ve Verimlilik

Mükemmel Analistin Anatomisi - Beceriler

Müşteri, Analist, Yazılım Uzmanı Üçgeni ve 1/64 Kuralı - Analitik Sorgulama Becerisi - Sistematik Sorgulama Becerisi - Süreç Odaklılık; Beyaz Kutu Bakışı - Sonuç Odaklılık; Kara Kutu Bakışı - BT Odaklılık - Müşteri Odaklılık - Planlama ve Disiplin - Liderlik ve Organizasyon - Sosyal İlişki ve İletişim – Girişkenlik ve Takipçilik - Mülakat ve Sorgulama - Dokümantasyon ve Modelleme - Veritabanı Sorgulama

Mükemmel Analistin Anatomisi - Temel Bilgiler

İş Bilgisi - Bilgi Sistemleri Mimarisi Bilgisi - Yazılım Sistemleri Mimarisi Bilgisi - Entegrasyon Modelleri Bilgisi - Güncel Yazılım Teknolojileri Bilgisi - Word, Excel, PowerPoint Bilgisi - Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü Bilgisi

Mükemmel Analistin Anatomisi - Sık Yapılan Analist Hataları

Minimal Tanımlama - Muğlak Tanımlama - İş Birimlerinin Yetersiz Katılımı - Gözden Kaçırılan Kullanıcı Sınıfları - Detaylarda Kaybolmak - İş Birimleri İle Konuşurken Teknik Konulara Girmek - İş Terminolojisini Öğrenmemek - İş Kurallarını Öğrenmemek - Sorumlusu Olduğu Yazılım Sistemini Tanımamak - Yazılım Uzmanlarının Problemlerini Anlamamak - Test Uzmanlarının Problemlerini Anlamamak - Sistem Kısıtlarını Bilmemek veya Göz Ardı Etmek - Altın Kaplama Yapmak - Hatalı Tahminleme Yapmak - Plan Yapmamak - Gereğinden Fazla İş Üstlenmek

Analistlerin Bilmesi Gereken Temel Teknoloji Bilgileri

Bilgi Teknolojileri Genel Mimarisi ve Yapısı - Yazılım Sistemleri Genel Mimarisi ve Yapısı – Temel Yazılım Bileşenleri – AL: Uygulama Yaşam Döngüsü - SDLC: Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü – UML: Sistem Modelleme Dili

Gereksinim Analizi Çalışmalarının Genel Sürecini Tanımak

Talebin Oluşumu - Talebin Anlaşılması - Analiz Stratejisinin Belirlenmesi – Talep Kapsamın Belirlenmesi – Talep Kapsamı Mutabakatı - İş Analizi - Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı – Talebe İlişkin Gerekliliklerin Dokümantasyonu – Talebe İlişkin Gerekliliklerin Doğrulanması – Talebe İlişkin Gerekliliklerin Onaylanması - Gerekliliklerdeki Değişikliklerin Yönetimi

Uçtan Uca Analiz Teknikleri

Toplantı; Etkin Analiz Toplantısı İpuçları - Mülakat; Birebir Görüşmelere İhtiyaç Duyulan Noktalar - Rehberli Çalıştay; Birden fazla Paydaşla Hızlı İlerlemek - Gözlem; Anlatılanları Doğrulamak ve Anlamak - Anket; Uzak İş Birimleri ve Yığınlardan Bilgi Çekmek - Odak Grup; Belirsizlik ve Kararsızlık Hallerinin Çözümü - Prototipleme; Fonksiyonel Tasarımdaki Kararsızlıkları Önlemek - Doküman Analizi; Dokümanlardan Gereksinim ve İş Kuralları Çıkarma - Yapısal Gözden Geçirme; Anlaşılmayan Dokümanların Analizi - Delphi; Üst Düzey Yöneticilerden Görüş Almak - SWOT Analizi - Kök Neden Analizi - Beyin Fırtınası - Nominal Grup - Benzeşme Şemaları - Beyin Haritası - Problem İzleme – Kıyaslama - Tedarikçi Değerlendirme

 • Uygulama: SWOT Analizi Uygulaması
 • Uygulama: Kök Neden Analizi Uygulaması
 • Uygulama: Beyin Fırtınası ve Nominal Grup Teknik Uygulaması

Adım 1. Talebin Anlaşılması

Talebin Anlaşılması ve Tanımlanması - Talebin Kaynağındaki İş Problemleri ve İş Risklerinin Anlaşılması - Talep Edilen Çözüm ile Kaynakları Arası Sağlama Yapılması - Etki Analizi; Talebin Paydaş ve Sistem Etkilerinin Belirlenmesi – Talebe İlişkin Varsayım ve Kısıtların Tanımlanması – Talebe İlişkin Risklerinin Tanımlanması

 • Uygulama: Örnek Senaryo Üzerinden Talebi Tanımlama ve Kaynak Sorgulama Uygulaması
 • Uygulama: Bir Talebin Anlaşılması İçin Genel Soru Portföyü Hazırlama Uygulaması
 • Uygulama: Bir Talebe İlişkin Genel Risk, Kısıt ve Varsayım Portföyü Hazırlama Uygulaması
 • Uygulama: Örnek Senaryo Üzerinden Etki Analizi Uygulaması

Adım 2. Analiz Stratejisinin Belirlenmesi ve Planlama

Gereksinim Kaynaklarının Belirlenmesi – Analiz Çalışması Aktivitelerinin Tanımlanması ve Sıralanması – Analiz Çalışmasına İlişkin Kısıtların Belirlenmesi – Analiz Çalışmasına İlişkin Varsayımların Tanımlanması – Analiz Çalışmasına İlişkin Risklerin Belirlenmesi – Döngüsel Çalışma – Analiz Çalışmasının Efor ve Süre Tahminlemesi –

 • Uygulama: Örnek Senaryo İçin Gereksinim Kaynakları Belirleme
 • Uygulama: Talepler İçin Genel Kısıt Kontrol Portföyü Hazırlama Uygulaması
 • Uygulama: Talepler İçin Genel Varsayım Portföyü Hazırlama Uygulaması
 • Uygulama: Talepler İçin Genel Risk Portföyü Hazırlama Uygulaması

Adım 3. Kapsam Belirleme ve Kapsam Mutabakatı

Kapsam Belirleme Çalışmasının Planlanması - Kullanıcı Hikayeleri ile Kapsam Belirleme - Kullanım Vakaları ile Kapsam Belirleme - UML Kullanım Vakası Şem. - Ortam Şeması ve ÜKY ile Kapsam Belirleme Çalışması - Fonksiyonel Olmayan Gereksinimlerin Analizi - Kapsam Mutabakatı Sağlanması - Müşteri, Teknik, Test, PY – Temel Çizgi Oluşturmak

 • Uygulama: Kapsam Belirleme: Kullanıcı Hikayeleri Uygulaması
 • Uygulama: Kapsam Belirleme: UML Kullanım Vakası Şem - Yaşam İçi Uygulaması
 • Uygulama: Kapsam Belirleme: UML Kullanım Vakası Şem - Yazılım Uygulaması
 • Uygulama: Kapsam Belirleme: Ortam Şeması Hazırlama Uygulaması
 • Uygulama: Kapsam Belirleme: ÜKY Hazırlama Uygulaması

Adım 4. İş Analizi

İş Kurallarına Genel Bakış - İş Terminolojisi ve Veri Sözlüğü - İş Kısıtları - İş Alanı Modelinin Çıkarılması - UML Sınıf Şem. - Varlık Durum Geçişlerinin Analizi - UML Durum Makinesi Şem. - Karar Noktalarının Analizi - Karar Ağaçları - Hesaplamaların Analizi - İş Süreçlerinin Analizi - UML Aktivite Şem. - Organizasyonel Yapının Analizi

 • Uygulama: İş Alanı Modelinin Çıkarılması UML Sınıf Şeması Uygulaması
 • Uygulama: Varlık Durum Geçişleri - UML Durum Makinesi Şem. Uygulaması
 • Uygulama: İş Süreci Analizi – UML Aktivite Şem. Uygulaması
 • Uygulama: Hesaplama Analizi ve Modellemesi Uygulaması

Adım 5. Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı

Kullanım Vakaları ile Gereksinim Analizi - Kullanım Vakaları Günlük Hayat Örneği - Kullanım Vakaları Yazıım Gereksinimi Örneği - Ekran Etkileşim Gereksinimlerinin Analizi - Rapor Etkileşim Gereksinimlerinin Analizi - Entegrasyon Gereksinimlerinin Analizi - Entegrasyon Gereksinimlerinin Modellenmesi - UML Sıralama Şem. - Zaman Ayarlı Servis Gereksinimlerinin Analizi

 • Uygulama: Kullanım Vakaları Günlük Hayat Uygulaması
 • Uygulama: Kullanım Vakaları Yazılım Uygulaması

Analistler için Entegrasyon Analizi ve Modellemesi

Entegrasyonun Amacı - Entegrasyonun Anatomisi – Veri Aktarım Formatları; CSV, XML, Değer, Özel Formatlar, Nesneler, Dosyalar – Kurum İçi Sistemler Arası Entegrasyon Senaryoları – Kurum Dışı Sistemler İle Entegrasyon Senaryoları – Senkron İletişim – Asenkron İletişim - Entegrasyon Yöntemleri – Servis Odaklı Mimari

 • Uygulama: Entegrasyon Modellenmesi - UML İletişim Şeması – Uygulaması
 • Uygulama: Entegrasyon Modellenmesi - UML Sıralama Şeması – Uygulaması

Adım 6. Analiz Çalışmasının Sonlandırılması

Gereksinimlerin ve Fonksiyonel Tasarımın Dokümantasyonu – Dokümanda Asla Yapılmayacak Hatalar – Dokümantasyonda Mutlaka Değinilmesi Gereken Konular – Dokümanlarda Muğlaklığı Önlemek – Gerekliliklerin Doğrulanması – Teknik Uzmanlardan Görüş Alınması – Test Uzmanlarından Görüş Alınması – Proje Yöneticisinden Görüş Alınması – Tedarikçilerden Görüş Alınması – Müşteriye Aktarım ve Müşteri Onayı – Yazılım Uzmanlarına Aktarım

 • Uygulama: Analiz Doküman Şablonu Hazırlama Uygulaması

Analistler için Diğer Modelleme Teknikleri

Modelleme Tekniklerine Genel Bakış - UML Nesne Şeması - UML Kompozisyon Şeması - UML Bileşen Şeması - UML Paket Şeması - UML Kurulum Şeması - UML Zamanlama Şeması - UML Üst Düzey Etkileşim Şeması

 • Uygulama: Bileşen Şeması Uygulaması
 • Uygulama: Paket Şeması Uygulaması

Gereksinim Yönetimi

Gereksinimlerin Yönetim İhtiyacını Anlamak – Talep Kapsamının Yönetimi -  Gereksinimleri Kategorilendirme - Gereklilikleri Önceliklendirme – Risklerin Yönetimi – Değişiklikleri Önlemek – Değişiklikleri Kontrol Altında Tutmak – Değişiklik Etki Analizi - Kapsam Değişiklik Formunun Doldurulması – Paydaşları Bilgilendirme - Gereksinim İzleme Matrisi

 • Uygulama: Kapsam Değişiklik Formu Hazırlama
 • Uygulama: Gereksinim İzleme Matrisi Hazırlama

Veri Analizi

Veri Analizine Giriş – Veri & Bilgi & Kayıt – Veri Tipleri – Veri İlişkileri – Veri Modelleri – Veri Dosyaları – Çizelge Programları ile Veri Analizi - Veritabanı Kavramı - Veritabanlarının Anatomisi – Veritabanı Modeli – Veritabanı Analizi – Veritabanı Sorgulama

Uçtan Uca Analiz Çalışması – Uygulama

Bir senaryo dahilinde, uçtan uca analiz yapılması ve analiz dokümantasyonu hazırlanması

Eğitim Sonrası Durum Değerlendirme Sınavı

Önemli Notlar

Program ücretlerine KDV dahil değildir.

Genel katılıma açık programların açılması için yeterli kontenjanın sağlanması gerekmektedir.

Kontenjan sağlanamadığı durumlarda BT Akademi programı açmama hakkını saklı tutar.

BT Akademi, duyrulmuş programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programa kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Şimdi Kayıt Olun

Neden BT Akademi'de Eğitim Almalısınız?

BT Akademi; bilişim alanında verdiği kariyer/sertifikasyon ve uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra kurumsal gereksinimlere de çözümler sunarken, güvenilirliğini sürekli kılan özgün bir eğitim sistematiği ile hizmet vermektedir.

Sizin Gözünüzden Biz

banner-nav banner-nav

Tube - Akademi

banner-nav banner-nav

{{videoTitle}}

{{videoDesc}}

Tümünü Göster

SORUNUZ MU VAR?

0216 342 8010
phone-img

Hemen Başvurun

X

Mesajınız tarafımıza ulaşmıştır. Müşteri temsilcilerimiz sizinle en kısa sürede irtibata geçecektir.