ASP.NET Web API ile RESTFull Servis Geliştirme

Ön Koşul

C# ve Temel MVC Bilgisi Gerekmektedir.

Eğitim Hakkında

Günümüz teknolojisinde birbirine bağlı cihazların ve sensörlerin çeşitliliğinin artması bu cihaz ve nesnelerin birbirleri iletişimini kolaylaştıracak standart protokoller üzerine inşa edilmiş bir servis alt yapısının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. RESTFull servisler ile HTTP protokolü kullanarak hemen hemen her cihazı ve nesnenin birbiri ile iletişime geçirilmesi günüzmüde artık defacto bir standart olmuştur. ASP.NET platformunun sunduğu WebAPI altyapısı ile bu servislerin nasıl geliştirilip ölçeklendirileceği, güvenliğinin ve versiyonlamanın ne şekilde yapılacağı bu eğitimde temel seviyeden ileri seviyeye kadar anlatılmaktadır.

Sertifika:
Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “BT Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Eğitim İçeriği

Önemli Notlar

Program ücretlerine KDV dahil değildir.

Paylaş:
BİZİ ARAYIN
İLETİŞİM FORMU