Java Design Patterns Eğitimi

Ön Koşul

Bu Eğitimin Herhangi Bir Ön Koşulu Yoktur

Eğitim Hakkında

Java dili ve popüler Java-tabanlı framework’ler her bir ana sürüm ile programlama arayüzlerine daha kanıtlanmış geliştirme pratikleri dahil etmektedir. Tasarım örüntüleri olarak da geçen bu pratikler wellknown names, kod uygulama ve yeniden yapılandırma tekniklerini ve bunların kullanımıyla ilgili risk ve ödünleşimleri belgelemektedir. Tasarım örüntülerinde, her bir bileşenin sorumluluğu rol olarak belirlenir. Tasarım örüntüsü dokümantasyonunun teamülleri, geliştirme ekiplerinin programlama niyetlerini iletmesini kolaylaştırır ve tüm Java geliştirme topluluğu için bir referans noktası oluşturur. Java Patterns eğitimi, Java SDK ve EE geliştirmeye özel ortak ve yeni ortaya çıkan örüntüleri değerlendirmektedir. Öğrenciler, özellikle Java EE 6 teamüllerine yoğunlaşılarak, Java’da örüntütabanlı tekniklerin derin noktalarını ve evrimini öğrenirler. Bilgisayarlı uygulamalar öğrencilere seçilmiş örüntüleri NetBeans ya da Eclipse IDE ve the GlassFish Application Server v3 kullanarak nasıl belirleyeceklerini, uygulayacaklarını ve koda doğru yeniden düzenleyeceklerini öğretir. Öğrenciler ayrıca kod yerine tasarımla iletişim kurmayı hızlandırmak için bir UML notasyon altkümesini öğrenirler. 

Kimler İçindir?
▪ Uygulama Geliştiricileri
▪ Mimar
▪ J2EE Geliştiricisi
▪ Java Geliştiricileri
▪ Java EE Geliştiriciler

Sertifika:
Eğitimlerimize %80 oranında katılım gösterilmesi ve eğitim müfredatına göre uygulanacak sınav/projelerin başarıyla tamamlanması durumunda, eğitimin sonunda dijital ve QR kod destekli “BT Akademi Başarı Sertifikası” verilmektedir

Eğitim İçeriği

Neden Bu Eğitimi Almalısınız ?

▪ Java EE 5 ve Java EE 6 örüntü tabanlı özellikleri ayırt etme
▪ Java EE ortamının her bir katmanında ilgili örüntüleri uygulama
▪ Katmanlar arası iletişimleri iyileştirmek için kod refaktör edilmesi
▪ Örüntü-tabanlı geliştirmeyi bir uygulama/yürütme mimarisiyle ilişkilendirme
▪ Nesne yönelimli prensipler ve tasarım yönlendirici ilkelerini uygulama
▪ Java’ya özgü kod problemlerine iyi bilinen örüntüleri uygulama

Önemli Notlar

Program ücretlerine KDV dahil değildir.

Genel katılıma açık programların açılması için yeterli kontenjanın sağlanması gerekmektedir.

Kontenjan sağlanamadığı durumlarda BT Akademi programı açmama hakkını saklı tutar.

BT Akademi, duyurulmuş programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programa kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Paylaş:
BİZİ ARAYIN
İLETİŞİM FORMU