Kapat

.NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme

.NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme

Ön Koşul: Yok

Profesyonel ASP.NET geliştiricisi yetiştirmeyi hedefleyen program C# dilinin de temel ve ileri düzey konularını ele alıyor. C# 4.0 Akademi ve ASP.NET 4.0 Akademi'nin web odaklı birleşiminden oluşmaktadır.

Pro ASP.NET programında profesyonel bir şekilde C# ile ASP.NET programcısı yetiştirilecektir.

Pro ASP.NET programı, C# programlama dili üzerine kurulmuştur. Nesne yönelimli programlama teknikleri, detaylarıyla ele alınacaktır. C# dili anlatıldıktan sonra temel veritabanı işlemleri yapabilmek için temel SQL bilgisi verilecek ve ardından ADO.NET ve ASP.NET 4.0 anlatılacaktır. Programın en önemli noktalarından birisi de AJAX tabanlı web uygulamaları geliştirmek için Microsoft tarafından geliştirilen Asp.Net Ajax 4.0'ında program kapsamında olmasıdır. Bu anlamda Ajax 4.0 Türkiye’de ilk defa bu programla detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Pro ASP.NET, C# 4.0 Akademi ve ASP.NET 4.0 Akademi programlarının birleşmesinden oluşmuştur. Her iki programa da katılmak isteyen ve web tabanlı uygulama geliştirmek isteyenlerin katılacağı bir programdır. Pro ASP.NET programının amacı ASP.NET Uygulamaları geliştirme aşamasına gelmeden önce C# dilinin temel ve ileri kavramlarının ayrıntılı bir şekilde ele alınmasıdır.

Eğitim İçeriği

 • .NET nedir?
 • .NET Kavramları : CLR,CTS,JIT
 • IL Dili Ve .NET Çalışma Modeli
 • Temel Veri Türleri Ve Bellek Alanları
 • Object Sınıfı Ve "Herşey Bir Nesnedir" Paradigması
 • Tür Dönüşümü
 • Referans Ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm
 • Boxing ve Unboxing
 • Tostring() Metodu Ve Convert Sınıfı
 • Operatörler
 • If Ve Switch Deyimleri
 • Döngü Yapıları
 • Diziler
 • Matris Dizileri ve Düzensiz Diziler
 • System.Array Sınıfı
 • Metotlar
 • Değer Ve Referans Parametreleri
 • Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri
 • Metotların Aşırı Yüklenmesi Ve Imza Kavramı
 • Sınıf Bildirimi Ve Nesne Tanımlama
 • Özellikler, İndeksleyiciler , Yapılar , Numaralandırmalar
 • İsim Alanı
 • Tarih Ve Zaman Işlemleri (Datetime Ve Datediff)
 • Temel I/O Işlemlerine Giriş, Dosya Ve Klasör Işlemleri
 • Dosya Yazma Ve Okuma Işlemleri
 • Düzenli Ifadeler (Regex)
 • Nesne Yönelimli Programlama Ve Nesne Modeli
 • Sınıf Kütüphanesi Oluşturma
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Erişim Belirleyiciler (Public,Private...)
 • Temel Ve Türeyen Sınıflar
 • İsim Saklama Ve Overriding
 • Çok Biçimlilik (Polimorfizm)
 • Sanal Metotlar Ve Sınıflar
 • Özet Ve Sealed Sınıflar Overloading Ve Overriding
 • Arazüler
 • Tasarım Deseni (Design Pattern) Kavramı
 • Basit Tasarım Desenleri
 • Singleton Tasarım Deseni
 • Abstract Factory Tasarım Desenleri, İstisnai Durum Yönetimi
 • Temsilciler (Delegates)
 • Olaylar
 • Yansıma (Reflection) Kavramı
 • Çalışma Zamanı Metot Çağrımı
 • Assembly Kavramı
 • Type Sınıfı
 • Nitelikler
 • Koleksiyon Tabanlı Nesneler
 • Genel Türler (Generics)
 • Iterators
 • Anonim Metotlar (Anonymous Methods)
 • Kısmi Türler (Partial Types)
 • C# 4.0 Yenilikleri
 • LINQ ve LINQ to SQL
 • ASP.NET Web Formlarına Giriş, Form Ve Querystring
 • Page Eventleri ve Code-Behind vs Code-Beside
 • Session, Application Ve Form Elemanları
 • CSS Stilleri Ve ASP.NET Theme Altyapısı
 • Postback, Cookie Ve Viewstate Kavramları
 • Web Sayfalarında Trace Işlemleri
 • Validator Nesnelerinin Kullanımı
 • User Kontrol Geliştirmek, Masterpage Kavramı
 • ASP.NET Ile ADO.NET Ve XML İşlemleri, Databinding Kavramı Ve Datagrid
 • State Yönetimi
 • Web Sayfalarında Önbellekleme Yöntemleri (Caching)
 • ASP.NET 'Te Güvenlik
 • Custom Control Geliştirme, ASP.NET Ile Javascript Kullanma
 • ASP.NET Sayfalarında Grafik İşlemleri (GDI +)
 • HttpHandlers ve HttpModules Kavramlar
 • Wizard Ve Site Navigation Kavramları
 • SQL 2008 ve T-SQL
 • İlişkisel Veri Tabanı Modeli
 • ADO.NET Kütüphanesi
 • ADO.NET Nesne Modeli
 • Veritabanlarına Erişim
 • OleDbCommand ve OlaDbDataReader
 • Bağlantısız Veri Erişimi Ve Dataset Modeli
 • Web Servisleri
 • Crystal Report
 • Asp.Net Ajax 4.0
Önemli Notlar

Program ücretlerine KDV dahil değildir.

Genel katılıma açık programların açılması için yeterli kontenjanın sağlanması gerekmektedir.

Kontenjan sağlanamadığı durumlarda BT Akademi programı açmama hakkını saklı tutar.

BT Akademi, duyrulmuş programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programa kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Paylaş: