Kapat

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde Dokümantasyon Eğitimi

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde Dokümantasyon Eğitimi

Ön Koşul: Yok

Yazılım geliştirme süreci, her ürün geliştirme sürecinde olduğu gibi farklı dinamikleri olan aşamalardan oluşur. Her bir aşama sürece farklı katkılar sağlar. Bu katkının kaliteli, kalıcı ve kişiden bağımsız olmasını sağlayan şey, süreç boyunca oluşturulan dokümanlardır. İster ilgili aşamanın başında ister sonunda hazırlansın, dokümantasyon, süreç içerisinde toplanan bilginin, tasarlanan çözümün, geliştirilen uygulamanın ve yapılan testin kalıcı bir izini oluşturur. Bilginin kurumsallaştırılması çerçevesinde de büyük öneme sahip olan dokümantasyon aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bu bağlamda, yazılım sürecinin verimliliğini artırmak için dokümanların okunabilir, anlaşılır ve net olması, geliştirilen yazılım ürününü farklı perpektiflerden tanımlayabilmesi gerekir. Bu eğitimde, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki tüm şamalarda hazırlanması gerekebilecek farklı dokümanların neler olabileceği, bu dokümanların içerikleri, uygulanacak modelleme tekniklerinin dokümanın kalitesine katkısı ve dokümanın kurumsal düzeyde yönetimine ilişkin yöntem ve teknikler tartışılacaktır. Katılımcı Profili: BT Yöneticileri, Yazılım Mimarları, Sistem Analistleri, Yazılım Uzmanları, Test Uzmanları, Proje Yöneticileri

Eğitim İçeriği

 • Giriş ve Temel Kavramlar
 • Ürün Geliştirme Süreci
 • Yazılım Geliştirme Süreci
 • Dokümantasyona İlişkin Problemler
 • Dokümantasyonun Amacı
 • Dokümantasyonun Kapsamı
 • Dokümantasyonun Seviyesi
 • Müşteriye / Kullanıcılara Yönelik Dokümantasyon
 • Proje Yöneticilerine Yönelik Dokümantasyon
 • Yazılımcılara Yönelik Dokümantasyon
 • Analistlere Yönelik Dokümantasyon
 • Test Uzmanlarına Yönelik Dokümantasyon
 • Sistem Uzmanlarına Yönelik Dokümantasyon
 • Taleplerin Dokümantasyonu
 • Sistemlerin Dokümantasyonu
 • Problem/Hataların Dokümantasyonu
 • Riskerlin Dokümantasyonu
 • İş Analizi Dokümantasyonu
 • Sistem Analizi Dokümantasyonu
 • Gereksinim Analizi Dokümantasyonu
 • Fark Analizi Dokümantasyonu
 • Kavramsal / Fonksiyonel Çözüm Tasarımı Dokümantasyonu
 • Teknik Çözüm Tasarım Dokümantasyonu
 • Yazılım Geliştirme Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi
 • Alfa Test Süreci  ve Dokümantasyon Gereksinimi
 • Beta Test Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi
 • Pilot Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi
 • Kurulum Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi
 • Bakım Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi
 • Eğitim Sunumları ve Rehberler
 • Waterfall Metodolojide Dokümantasyon
 • Çevik Metodolojide Dokümantasyon
Önemli Notlar

Program ücretlerine KDV dahil değildir.

Genel katılıma açık programların açılması için yeterli kontenjanın sağlanması gerekmektedir.

Kontenjan sağlanamadığı durumlarda BT Akademi programı açmama hakkını saklı tutar.

BT Akademi, duyrulmuş programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programa kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Paylaş: